Особлива інформація. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

16 липня 2021 року

Особлива інформація. Зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції.

05 липня 2021 року

Особлива інформація емітента. Зміна складу посадових осіб емітента.

30 квітня 2021 року

Особлива інформація емітента. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

30 квітня 2021 року

Повідомлення про інформацію

19 квітня 2021 року

Повідомлення про інформацію

12 квітня 2021 року

Повідомлення про інформацію

05 березня 2021

Повідомлення про інформацію

20 липня 2020 року

Повідомлення про інформацію

04 травня 2020

Повідомлення про інформацію

04 травня 2020

Особлива інформація емітента

13 квітня 2020 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації

16 липня 2019
Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

Повідомлення про виникнення особливої інформації

13 червня 2019
Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

Повідомлення про виникнення особливої інформації

2 травня 2019
Зміна складу посадових осіб емітента.

Повідомлення про виникнення особливої інформації

2 травня 2019
Прийнято рішення загальних зборів про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Повідомлення про виникнення особливої інформації

11 квітня, 2019
Повідомлення про виникнення особливої інформації щодо зміни складу емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації

19 грудня, 2018
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

28 листопада, 2018
Наглядова рада ПРАТ «ПРІОКОМ» повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів товариства.

Повідомлення про виникнення особливої інформації

2 травня, 2018
Черговими загальними зборами акцiонерiв вiд 30.04.2018 року було прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення цих зборiв.

Повідомлення про виникнення особливої інформації

2 травня, 2018
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Повідомлення про виникнення особливої інформації

13 квітня, 2018
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента.

Проект рішень позачергових загальних зборів 28.12.2017

12 грудня, 2017
Проект рішень щодо питань, винесених на заочне голосування позачергових загальних зборів акціонерів 28.12.2017.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

12 грудня, 2017
Наглядова рада ПрАТ «Пріоком» повідомляє про проведення позачергових зборів акціонерів Товариства.

Повідомлення про виникнення особливої інформації

15 листопада, 2017
Наглядовою радою Товариства прийнято рiшення надати згоду на вчиненення Товариством значного правочину.

Повідомлення про виникнення особливої інформації

26 жовтня, 2017
Наглядовою радою Товариства (протокол №17/10/24 вiд 24.10.2017 р.) прийнято рiшення надати попередню згоду на вчинення Товариством значного правочину.

Повідомлення про виникнення особливої інформації

20 червня, 2017
Наглядовою радою прийнято рiшення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину.

Повідомлення про виникнення особливої інформації

4 травня, 2017
Загальними зборами акцiонерiв вiд 27.04.2017 р. припинено повноваження ревiзора Кошембар Людмили Олексiївни.

Повідомлення про виникнення особливої інформації

4 травня, 2017
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

13 березня, 2017
Припинено повноваження члена Наглядової ради ПрАТ "Прiоком" Агаркова Iгора Володимировича.

Повідомлення про виникнення особливої інформації

4 жовтня, 2016
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

1 вересня, 2016
Наглядова рада ПрАТ «ПРІОКОМ» повідомляє про проведення позачергових зборів акціонерів Товариства 3 жовтня 2016 року.

Проекти рішень щодо питань, винесених на заочне голосування

1 вересня, 2016
Проекти рішень щодо питань, винесених на заочне голосування позачергових загальних зборах акціонерів 3 жовтня 2016 року.

Повідомлення про виникнення особливої інформації

14 квітня, 2016
«Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації

11 квітня, 2016
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації

22 грудня, 2015

Повідомлення про виникнення особливої інформації

1 грудня, 2015
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації

7 липня, 2015
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації

27 квітня, 2015
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

18 лютого, 2015
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації

24 грудня, 2014
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації

4 серпня, 2014
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (для опублікування в офіційному друкованому виданні)

26 червня, 2014

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітенту

7 квітня, 2014
02.04.2014 року Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "ПРІОКОМ" прийнято рішення про зміну складу посадовіх осіб ємітента

Повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів Товариства

27 лютого, 2014
Приватне акціонерне товариство «ПРІОКОМ» повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 02 квітня 2014 року о 10:00 за адресою: м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 25-б, 2-й поверх кімн № 2.12

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

23 серпня, 2013
16.08.2013 року змінено склад посадових осіб емітента Приватного акціонерного товариства "Пріоком"

Несвоєчасне розкриття особливої інформації

23 серпня, 2013
Приватне акціонерне товариство "Пріоком" самостійно виявило факт несвоєчасного розкриття особливої інформації...

Про скликання загальних зборів акціонерів ПрАТ “Пріоком”

27 лютого, 2013
Приватне акціонерне товариство "Пріоком" (надалі – "Товариство") повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 29 березня 2013 року о 10:00 за адресою: м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 25-б, 2-й поверх.

Про скликання загальних зборів акціонерів ПрАТ “Пріоком”

21 лютого, 2012
ПрАТ "Пріоком" повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26 березня 2012 року о 10:00 за адресою...

Загальні збори акціонерів ПрАТ “Пріоком”

8 грудня, 2011
Приватне акціонерне товариство "Пріоком" (надалі – "Товариство") повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 19 січня 2012 року о 10:00 за адресою

Збори акціонерів ПрАТ “Пріоком”

14 березня, 2011
Приватне акціонерне товариство "Пріоком" повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 14 квітня 2011 року о 10:00 за адресою: м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 25-б, 2-й поверх, з наступним Порядком денним..

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (для опублікування в офіційному друкованому виданні)

2 листопада, 2016
дати які містяться: 2 листопада, 2016, 19 жовтня, 2016, 6 червня, 2016, 8 жовтня, 2013, 6 червня, 2012, 1 квітня, 2012